• Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş
Hakkımızda

Türkiye Kalkınma Fonu ve Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş, alt fonları ve kuracağı GSYF’ler aracılığı ile, ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde stratejik öneme sahip sektörleri desteklerken; yeni nesil girişimlere de yatırım yaparak girişim ekosisteminin gelişiminde önemli bir rol oynamayı hedeflemektedir. TKF, piyasa yaklaşımına hakim deneyimli ekibi ile kuracağı fonlar üzerinden hem doğrudan ve dolaylı yatırımlar yaparak ülke kalkınmasını destekleyecek hem de dünyadaki en iyi uygulamalar çerçevesinde sunacağı fon yönetim hizmeti ile kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.

Şirket Profili

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin %100 iştiraki olarak Kasım 2020’de kurulmuştur.

Vizyon

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. kurulacak fonlar aracılığıyla, ağırlıklı olarak büyüme sermayesi yaklaşımıyla, kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerde faaliyet gösteren güçlü bölgesel/küresel şirketlerin yaratılmasının yanı sıra yüksek teknoloji üreten girişimlerin de desteklenmesini hedeflemektedir.

Misyon

Girişim sermayesi alanında tecrübeli ekibimizin öncülüğünde kurulacak yeni fonlar aracılığı ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda yapısal dönüşümüne destek olurken hem yatırımcılarımız hem de yatırım gerçekleştirilecek şirketler için değer yaratmak öncelikli misyonumuzdur.