• Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş

Mali Veriler ve Faaliyet Raporları