• Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş
Duyurular

Türkiye Kalkınma Fonu ve Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından paylaşılan duyurular alt kısımda yer almaktadır.

21.06.2021 Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. olarak 28.05.2021 tarih ve 2021/20-01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 9.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanması sureti ile, her bir pay başına 1 TL üzerinden 1.200.000,00 TL nakden artırılarak 1.800.000,00 TL'den 3.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, sermaye artırım talebimiz SPK'dan gelen 16.06.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-7426 sayılı yazıya istinaden olumlu karşılanmıştır.