Yönetim Kurulu ve Genel Müdür

İbrahim H. Öztop

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ÖZGEÇMİŞ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında mezun olmuş, Bilkent Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans yapmıştır. 1995-1999 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Kurumsal Finansman departmanında Yönetici Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan İbrahim Öztop, 1999-2001 yılları arasında Körfezbank’ta Proje Finansmanı ve Yatırım Bankacılığı Müdürü, 2002-2006 yılları arası Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Yatırım Bankacılığı Grup Müdürlüğü, 2006-2010 yılları arasında Osmanlı Yapı Şirketleri’nde Murahhas Aza ve 2011-2018 yılları arasında Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Kurumsal Finansman departmanında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Ağustos 2018 tarihinden itibaren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine atanan İbrahim Öztop, Aralık 2018 tarihinden itibaren Banka Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Ayrıca, ADFIAP (Asya Pasifik Ülkeleri Kalkınma Bankaları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Haziran 2020’de Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2020 itibarıyla da Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Satı Balcı

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

ÖZGEÇMİŞ

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1988 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında Yapı ve Kredi Bankası’nda iş hayatına başlayan BALCI, 1988 yılında Banka’da Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, proje değerlendirme, kredi tahsis, kredi izleme birimlerinde 1993-1998 yılları arasında Uzmanlık, 1998-2006 yılları arasında Kıdemli Uzmanlık, 2006-2011 yılları arasında Müdür, 2011-2017 yılları arasında Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Banka’nın iştiraklerinden Yozgat Otelcilik A.Ş., Arıcak A.Ş. ve T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.‘de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Kasım 2017 tarihinden itibaren Banka’da Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Satı BALCI, Operasyon ve Mali İşler birimlerinden sorumludur.

Metin Çınar

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ÖZGEÇMİŞ

1964 Afyon Dinar doğumlu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Devlet Sanayi İşçi Yatırım Bankası’nda Ekonomist Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 1990 yılında uzman oldu, halen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası İştirakler ve Kurumsal İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bankanın iştiraklerinde yönetim kurulu üyesi, denetim kurulu üyesi ve tasfiye memuru olarak görev almıştır.

Seçil Kızılkaya Yıldız

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ÖZGEÇMİŞ

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1998 yılında mezun olmuştur.
1998 yılında Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.’de iş hayatına başlayan Seçil Kızılkaya Yıldız, 2006-2007 yılları arasında Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Kurumsal Finansman Müdür Yardımcısı ve 2007-2008 yılları arasında Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG’de İstanbul İrtibat Bürosu Kıdemli Kredi Analisti olarak görev yapmıştır. 2008-2012 tarihleri arasında UniCredit Menkul Değerler A.Ş.’de Sermaye Piyasaları Direktörü olarak çalışan Seçil Kızılkaya Yıldız, 2012-2014 yılları arasında ise ING Bank A.Ş.’de Yapılandırılmış Finansman Grup Müdürü görevinde bulunmuştur. 2014-2016 yılları arasında Kurumsal Finansman Danışmanlığı yapan Seçil Kızılkaya Yıldız, 2016-2017 tarihleri arasında FSM Advisory Danışmanlık Ortaklığı’nda Kurucu, Yönetici Ortak olarak görev almıştır. 2017-2019 yılları arasında Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Seçil Kızılkaya Yıldız, Mart 2019’dan itibaren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nda Yatırım Bankacılığı ve Proje Değerlendirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.